در روزهای سخت، کنار هم هستیم …

سوالات متداول

هدف از ایجاد پویش نهال چیست؟

جمع آوری کمکهای اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جهت تامین بیست هزار تبلت به عنوان شروع حرکت ملی برای رفع نیاز دانش‌آموزان نیازمند به تبلت و آموزش آنلاین

به چه صورت می شود در پویش نهال شرکت کرد؟

از طریق اهدای تبلت دانش آموزی و یا کمکهای نقدی

پویش نهال را چه کسانی برگزار می کنند؟

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و کشور

آیا مردم هم می توانند در پویش نهال شرکت کنند؟

بله- مردم هم میتوانند در این پویش شرکت کنند.

آیا نصر استانها هم می توانند در این پویش شرکت کنند؟

بله- خود اعضا نصر استانها هم جزء هیات امنای پویش محسوب می شوند و هم خود آنها از برگزار کنندکان پویش در استان خود هستند.

پویش نهال تا چه زمانی ادامه دارد؟

مرحله اول تا پایان سال جاری

هزینه هر تبلت چقدر پیش بینی شده است؟

تبلت ها با سیم کارت هستند و هزینه خرید آنها حدود ۳ میلیون تومان پیش بینی شده است.

شماره حساب برای واریز پول تبلت ها را می شه اعلام کنید؟

۰۲۰۲۰۱۵۲۵۱۰۰۰
بانک ملی شعبه آپادانا بنام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

یا شماره کارت  ۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۲۶ ۵۷۰۰

تبلت ها در کجای کشور توزیع می شود؟

طبق اعلام آموزش و پرورش از نیازمند ترین منطقه، تبلت های جمع آوری شده توزیع می شود.

چگونه تبلت های تهیه شده را به دست دانش آموزان می رسانید؟

شانی ایشان با معرفی وزارت آموزش پرورش ، توسط موسسات خیریه که تجربه کافی دارند با ثبت شماره سریال هر دستگاه به دانش آموز تقدیم می شود.

اگر قدرت خرید تبلت را نداشته باشیم چگونه می توانیم به پویش شما کمک کنیم ؟

هر مبلغی که بخواهید می توانید به حساب سازمان نصر کشور واریز کنید.